De Zorgboer Drenthe - Samenwerkingen

Samenwerking

Als zorgaanbieder vinden we het erg belangrijk om een goed netwerk met onze ketenpartners te onderhouden. We hebben dan ook samenwerkingen met verschillende organisaties op meerdere vakgebieden. Het aanbod van externe dienstverlening is erg groot en per deelnemer waarnodig flexibel in te zetten. Alles om zo dicht mogelijk te komen bij het invullen van de behoefte van de deelnemer.Zorgboerderij

Veiligheid

Met betrekking tot de brandveiligheid voldoet de Zorgboer Drenthe aan de norm en ontvangt daarvoor jaarlijks een certificaat. Daarnaast zijn er 5 gecertificeerde BHV-ers en een gecertificeerde EHBO-er die goed op elkaar zijn ingewerkt. verder zijn er 2 gecertificeerde keurmeesters 'elektrische arbeidsmiddelen naar de normen van NEN 3401'. De zorgboer beschikt tevens over het kwaliteitskeurmerk:'Kwaliteit laat je zien'. Kortom, de zorgboer voldoet aan de normen zoals beschreven in de RI&E.Zorgboerderij

Kantoor

0850870882Dagbesteding

0625066781Woonlocatie

0629769191