De Zorgboer Drenthe - Zorgaanbod

Begeleiding Individueel:

De Zorgboer Drenthe werkt met behandelplannen. In samenwerking met u zal er gekeken worden naar de uitvoering hiervan. Hierbij kunt u denken aan ondersteuning op volgende gebieden: Induviduele gespekken, Budgetering, ADL en Psychische problematiek.Begeleiding Ambulant:

Aanvullend op de individuele begeleiding en de dagbesteding behoort ambulante begeleiding tot een van de mogelijkheden. De begeleiding wordt afgestemd op de zorgvraag - en wensen van de deelnemer. Hierbij valt te denken aan: Hulp bij huishouding, boodschappen, vrijetijdsbesteding en sportactiviteiten. Bemiddeling bij sociale contacten.


Begeleiding groep:

Bij de dagbesteding werken we ook in groepen. hierbij zal gekeken worden welke werkzaamheden passend zijn voor de deelnemer en of hij of zij in de groep past. De groeps dynamiek is hierbij van belang. voor de activiteiten willen we u verwijzen naar de speciale activiteiten pagina. Deze vindt u in het menu onder zorgaanbod.Aanbesteding:

De Zorgboer Drenthe heeft meegedaan aan de aanbesteding 2017 en deze is ons gegund. We hebben er voor gekozen om ons in te schrijven voor meerdere specifieke soorten van hulpverlening zoals:

M1 Arbeidsmatige dagbesteding
M2 Educatieve dagbesteding
M3 Dagbesteding Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Dus bel ons gerust voor meer informatie of maak een afspraak voor een verkennend gesprek. Hiervoor kunt u ook op de onderstaande blauwe knop drukken. Tijdens een intakegesprek wordt besproken wat de zorgvraag is en waarbij De Zorgboer Drenthe op in zal spelen.


Speciaal Onderwijs:

Vaak zien we dat jongeren na een interne stage op een (z)mlk school toe zijn aan een nieuwe stage. Omdat het een totaal nieuwe ervaring is, is belangrijk dat deze jongeren een veilige plek krijgen aangeboden. Zij doen ervaring op doordat ze aan het echte leven proeven. Het werken met collega’s het werken op externe locaties en het uitproberen -en opdoen van nieuwe vaardigheden. Het behalen van kleine sucseservaringen vindt De Zorgboer Drenthe een erg belangrijke zaak. We sturen hier dan ook zeker op aan.

Doorstroom stages:

Als tijdens de stage blijkt dat een doorstroom naar vervolgopleiding niet mogelijk is, volgt er een evaluatie met de ouders. Dagbesteding bij de zorgboerderij is behoord dan tot de mogelijkheden.

Zorgboerderij

Indicatie van de doelgroepen:

Volwassenen, Jongeren, pubers en tieners, Volwassenen met psychische problemen, Volwassenen met psychiatrische problemen, Volwassenen met problemen aan het houdings-en bewegingsapparaat, Volwassenen met overgewicht, Volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Volwassenen met gedragsproblemen, Volwassenen met een verstandelijke beperking, Volwassenen met een stemmingsstoornis, Volwassenen met een ontwikkelingsstoornis, Volwassenen met een meervoudige beperking, Volwassenen met een lichamelijke beperking, Volwassenen met een eetstoornis, Volwassenen met een chronische ziekte, Volwassenen met een angststoornis, Jongeren met psychische problemen, Jongeren met psychiatrische problemen, Jongeren met problemen aan het houdings- en bewegingsapparaat, Jongeren met overgewicht, Jongeren met niet-aangeboren hersenletsel, Jongeren met leerproblemen, Jongeren met gedragsproblemen, Jongeren met een verstandelijke beperking, Jongeren met een stemmingsstoornis, Jongeren met een persoonlijkheidsstoornis, Jongeren met een ontwikkelingsstoornis, Jongeren met een meervoudige beperking, Jongeren met een lichamelijke beperking, Jongeren met een eetstoornis, Jongeren met een chronische ziekte, Vrijwilligers, Schoolverlaters, Vrijwilligers, Pleegouders, Ouders van kinderen met een beperking, Mensen met sociale problemen.

Kantoor

0850870882Dagbesteding

0625066781Woonlocatie

0629769191